Vill du växa med oss?

Lediga jobb

Vi kan fastigheter

Med mer än 100 000 anställda och cirka 530 kontor globalt (exklusive filialer) har CBRE bredare och djupare kompetens än något annat företag inom vår bransch. CBRE är världsledande inom fastighetstjänster och investeringar där vi har fullt fokus framåt med både global, regional, men framförallt lokal tillväxt. Vår målsättning är att vara ett ”World Class Company” där vi som en lokal och global aktör skall leverera bästa möjliga ”know how” inom samtliga områden vi opererar och verkar inom. Ett viktigt verktyg i detta arbeta är att agera med utgångspunkt i våra värdeord Respekt , Integritet, Service och Excellence. RISE som vi utgår ifrån världen över.

Lediga Jobb

Vi har för närvarande inga utannonserade tjänster.


Utvecklas tillsammans med oss

CBRE GWS Sweden är nu inne i en stark utvecklings- och expansionsfas. Vi arbetar tätt ihop med våra kunder inom de områden de verkar inom bland annat life-science, tillverkningsindustri, datacenter, samt IT och finans. Eftersom många av våra kunder går i bräschen inom sina respektive branscher har vi också en unik möjlighet att vara med och bidra till deras utveckling. Vår uppgift är att med hjälp av våra medarbetare och vår långa erfarenhet inom Facility Management bistå våra kunder i deras strävan att vara marknadsledande inom sina respektive branscher. I och med att vi är mitt i vår tillväxtresa finns det möjlighet att växa och bygga på sin karriär inom en och samma kund men också att jobba för olika kunder inom olika branscher. Vi ger möjligheterna för karriärutveckling, du antar utmaningen. Vill du vara med oss i denna spännande resa?

Strävan att alltid ligga i framkant

I vår strävan att alltid bidra till våra kunders framsteg vill vi ta en aktiv del i den ständigt pågående teknikutvecklingen och digitaliseringen av arbetsuppgifter och processer. För att vara relevant och kunna leverera kundnytta inom detta krävs att vi är innovativa och hela tiden kompetensutvecklar våra medarbetare. Detta gör vi genom att både utmana, motivera och engagera våra medarbetare i de uppdrag vi har för att ge våra kunder mervärde genom våra tjänster inom både tekniska och administrativa tjänster som vi erbjuder. Vi vill vara våra kunders förstahandsval av partner för att underlätta och utveckla drift och underhåll av både fastigheter och utrustning samt de verksamhetskritiska processer vi är delaktiga i. Vi ser våra långa och fruktsamma samarbeten med de kunder vi har idag som ett bevis på att det vi gör skapar kundnytta och mervärde för våra kunder.

Teamkänsla är en viktig del i vår framgång

Vi vet att teamet är avgörande för hur väl vi lyckas i att nå våra och våra kunders mål. Hos oss är du en del i ett team som finns spritt över hela världen även om du agerar lokalt har du en global spelare i ryggen. Vi värdesätter högt att våra medarbetare får vara med och påverka samt delta i hur vi formar vårt företag idag och imorgon. Vi ser mångfald som en av de viktigaste faktorerna för att nå framgång tillsammans och vi har medarbetare i alla åldrar och från världens alla hörn. Det gör att vi kan få många olika infallsvinklar och idéer kring hur vi kan möta de förändringar och utmaningar vi står inför med en snabb teknikutveckling och nya arbetssätt. Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara delaktiga och engagerade i vår fortsatta utvecklingsresa!